Stand augustus 2018

Aansprakelijkheid voor schadevergoeding

Voor de aansprakelijkheid van Hansgrohe België NV, ongeacht op basis van welke rechtsgrond, geldt het volgende:

  1. De hoogte van onze aansprakelijkheid voor schade die door ons of door één van de door ons gemachtigde partijen, opzettelijk of door grove nalatigheid werd veroorzaakt, is onbeperkt. Bij schade door aangebracht levensgevaarlijk, lichamelijk of gezondheidsletsel is de hoogte van de aansprakelijkheid onbeperkt; ook bij een eenvoudige plichtsverzaking uit nalatigheid door ons, of door één van de door ons gemachtigde bedrijven, of door onze wettelijke vertegenwoordiger.
  2. Voor geringe nalatigheid zijn wij anders uitsluitend aansprakelijk, indien daardoor niet wordt voldaan aan een plicht die de correcte uitvoering van de overeenkomst eerst mogelijk maakt en op de vervulling waarvan de gebruiker daarom vertrouwt en mag vertrouwen (wezenlijke contractuele verplichting). Bij niet-nakoming van wezenlijke contractuele verplichtingen is – zolang er geen sprake is van een situatie volgens lid 1 – de aansprakelijkheid beperkt tot de schade die typisch kan ontstaan in het kader van het gebruik van onze website.
  3. De aansprakelijkheidsuitsluiting of -beperking geldt niet, indien wij een gebrek opzettelijk verzwegen hebben, garantie voor de eigenschappen van de zaak gegeven hebben of aansprakelijk zijn volgens dwingende wettelijke bepalingen zoals de wet op de productaansprakelijkheid.
  4. Voor het overige is onze aansprakelijkheid uitgesloten.
  5. Het recht van de koper op vergoeding van zinloos gemaakte kosten in plaats van het recht op schadevergoeding ter vervanging van de prestatie, blijft onverminderd van kracht.
Steeds goed geadviseerd

Vind een verdeler in uw buurt