Waterdruppels.
Stand augustus 2018

Juridische informatie

Op deze pagina vindt u de gebruiksvoorwaarden voor de website van Hansgrohe NV. Volg de links als u meer wilt lezen over aansprakelijkheid voor schade, industriële eigendomsrechten, gebruiksvoorwaarden voor aanbevelingen van dealers of video- en filmmateriaal, algemene voorwaarden of seminarboekingen.

Voor de website van Hansgrohe België NV zijn de volgende gebruiksvoorwaarden van kracht. Wij verzoeken u deze aandachtig te lezen voordat u onze website gebruikt. Door het gebruik van onze website verklaart u zich akkoord met onze gebruiksvoorwaarden.

Volledigheid en juistheid van onze informatie

Wij stellen alles in het werk om deze website up-to-date te houden en van zo juist en volledig mogelijke informatie te voorzien. Op de actualiteit van de informatie of de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de informatie voor bepaalde gebruiksdoeleinden zijn we echter niet aansprakelijk.

Wij behouden ons het recht voor de inhoud te allen tijde in te korten en naar een andere onderwerpen te verschuiven, tijdelijk te blokkeren en/of definitief te verwijderen.

Beschikbaarheid van onze activiteiten

Onze website geeft u slechts algemene informatie over onze activiteiten. Door onze informatie ontstaat geen wettige aanspraak op bepaalde prestaties of op de volledige, ononderbroken of ongestoorde beschikbaarheid ervan. We verzoeken u rekening te houden dat afzonderlijke informatie op onze website betrekking kan hebben op producten, programma’s of services die in bepaalde landen niet verkrijgbaar zijn. Neem contact op met uw plaatselijke Hansgrohe-dealer voor informatie over de verkrijgbare producten of services in uw land.

Inhoud van derden

De volgende inhoud is niet van ons afkomstig en verwoordt onze mening niet – wij aanvaarden hiervoor dan ook geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid:

  • De bijdragen op een eventueel georganiseerd forum zijn niet van ons afkomstig, maar van de betreffende gebruikers. De inhoud die door gebruikers op het forum wordt geplaatst, zoals meningen, adviezen, uitleg, aanbiedingen of andere informatie, controleren wij niet op rechtmatigheid of juistheid. Onze fora mogen niet worden gebruikt voor uitingen die in strijd met de wet, belasterend, lasterlijk of kwetsend zijn. De gebruiker vrijwaart ons tegen alle claims van derden die voortvloeien uit zijn/haar gebruik van onze website dat in strijd is met deze gebruiksvoorwaarden.
  • Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van door ons gekoppelde webpagina’s.
  • Voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie over onze dealers, verstrekt via de shopfinder, kunnen wij ons niet aansprakelijk stellen.
  • Wij houden geen toezicht op deze inhoud en zoeken niet naar omstandigheden die op een illegale praktijk wijzen. Als wij echter op de hoogte worden gesteld van desbetreffende overtredingen, zullen wij die informatie onmiddellijk verwijderen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze website is het Belgisch recht van toepassing. Plaats van handeling is onze zetel te Brussel. Bevoegd is de rechter te Brussel.

Steeds goed geadviseerd

Vind een verdeler in uw buurt