Stand april 2013

Intellectuele eigendomsrechten

Met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten en het auteursrecht op de inhoud van de websites van Hansgrohe België NV geldt het volgende:

Alle afbeeldingen, grafieken, bestanden, teksten en overige inhoud van deze website worden auteursrechtelijk, merkenrechtelijk of door andere intellectuele eigendomsrechten beschermd. Verveelvoudiging, publicatie, verwerking of elk ander gebruik in elektronische media, andere websites, gedrukte media of op welke wijze dan ook is zowel voor particulier als voor commercieel gebruik uitsluitend toegestaan met onze voorafgaande, uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming, waarop geen aanspraak kan worden gemaakt.

Wij trachten in alle publicaties de intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van de gebruikte afbeeldingen, grafieken, bestanden, teksten en overige inhoud van deze website in acht te nemen.

Alle binnen ons websiteaanbod genoemde en niet-genoemde, voor onze of eventueel derden verworven intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten zijn onbeperkt onderworpen aan de bepalingen van het desbetreffend geldende nationale en internationale recht en de rechten en aanspraken van de betreffende geregistreerde of niet-geregistreerde rechthebbenden. Louter op basis van het al dan niet vermelden mag niet worden geconcludeerd dat er geen intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van ons of van derden bestaan.

De auteursrechten van een aantal op deze website gepubliceerde foto’s liggen met name bij mearicon, indochine, Andre Bonn, P.C., Konstantin Yugano, Manfred Ament, fotoflash, Franz Pfluegl, Beboy, Spectral-Design, typomaniac, WavebreakMediaMicro, matka, Wariatka, George Mayer, © auremar, Ray, archideaphoto, arsdigital, © Anna Khomulo, © Yuri Arcurs – www.fotolia.de.

Steeds goed geadviseerd

Vind een verdeler in uw buurt